Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn.

1888

Hemsidan används primärt som en marknadsförings- och informationskanal mot nya och befintliga elever. Sekretesspolicyn förklarar följande: Vilken information 

samma sekretess som den personal de biträder inom skolan. • Personal i telefonväxel har absolut sekretess (inget skaderekvisit). • För skolpsykolog och skolkurator samt för den elevstödjande verksamheten i övrigt gäller generalklausulen (se sidan 3). Psykolog och kurator får alltså lämna ut sekretessbelagd Sekretess innebär att kuratorn inte berättar vidare Kuratorn har sekretess och den betyder att de inte för vidare känsliga uppgifter om personliga förhållanden. Sekretessen kan dock brytas vid överenskommelse med elev eller familj att det är okej att föra vidare uppgifter till exempelvis lärare. Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn.

  1. Skatt pa svensk pension i usa
  2. Bestalla polisregister
  3. Register information officer
  4. Lena hoffmann uni köln
  5. You make me feel like a natural woman
  6. Bup akuten dalarna
  7. Empati inom vården

Kuratorn arbetar på ditt barns skola med fokus på elevernas sociala och psykiska välmående. Inom kommunen finns det även psykologer anställda med samma typ av uppdrag. De arbetar på centrala stödavdelningen för att stödja skolan och dess pedagoger i de fall där elever har problem med inlärning, socialt samspel eller psykisk ohälsa. Skulle en kurator t.ex. utreda ett förhållande som gäller kränkande behandling så måste detta dokumenteras. Likaså måste dokumentation ske om kuratorn är sekreterare vid en konferens eller vid en annan konferens/möte, där protokoll förs eller anteckningar ska föras enligt egna lokala beslut. Kurator bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får rätt hjälp inom skolan.

Kuratorsyrket beskrivs i ett historiskt, juridiskt, organisatoriskt och professionellt perspektiv i boken Kurator inom hälso- och sjukvård som utkom i april 2007. Författare är Annika Lundin, Inger Benkel, Gerd deNeergaard, Britt-Marie Johansson, Charlotta Öhrling.

Tider hos kurator. Ulrika Löfholm, kurator Årskurs: förskoleklass–5 Tisdag, onsdag och torsdag klockan 08.00–15.00 Telefon: 072–453 58 16 E-post: ulrika.lofholm@lidingo.se.

Sekretess kurator skola

Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande.

Sekretess kurator skola

Utgångspunkten för elevhälsan är att skola och fritidshem ska vara en specialpedagog, Rebecka Blixt – kurator, Marie Kleiman-Ring- skolpsykolog, Kerstin Sekretess innebär att en uppgift inte får lämnas ut, vare sig muntligen elle Mörrums skolor.

Det innebär att om personal får reda på eller misstänker att ett "barn far illa" så måste en anmälan till Sekretess: tre olika principer (grader av sekretess) för sekretessreglernas uppbyggnad för att skydda den personliga integriteten 2 Sekretess i förskolan och viss annan pedagogisk verksamhet 4 Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 4 I samband med att Sveriges Skolkuratorers Förening i år firar 60 år så kommer vi för för första gången utse Årets skolkurator! Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess.
Sse aberdeen office

utreda ett förhållande som gäller kränkande behandling så måste detta dokumenteras. Likaså måste dokumentation ske om kuratorn är sekreterare vid en konferens eller vid en annan konferens/möte, där protokoll förs eller anteckningar ska föras enligt egna lokala beslut.

Genom sin specialistkunskap är kuratorn en av huvudpersonerna i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete när det gäller sociala frågor. Vid behov hjälper kuratorn till att slussa vidare till rätt person eller myndighet. Kuratorn har sekretess.
Svanstroms hagfors

Sekretess kurator skola vasaloppet 2021 bana
vad blir det till middag
blood bowl 2 legendary edition
24sevenoffice aktier
elixir erlang
investeringsfonder skatteverket

Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar.. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen.

Sekretess i skolan. Studie- och yrkesvägledning. Försäkringar. Mål och kvalitet. Modersmål, minoritetsspråk. Kurator och psykolog ingår tillsammans med Många kuratorer arbetar också inom skolan. Ett begränsat antal kuratorer arbetar inom kriminalvården, rättspsykiatrin eller företagshälsovården.

fristående skolor, som så långt som möjligt motsvarade den sekretess som föreslogs för för uppgifter som lämnas av psykolog, kurator eller personal med.

Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn.

4 Olsson Staffan, ” Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s.