Tillsammans med rektor och medarbetare kommer du att organisera arbetet för att ge alla möjlighet att ta ansvar för sin roll samt sin egen och skolans utveckling. Det är till stor del en operativ roll där du inom årskurs 7–9 kommer att kontinuerligt utvärdera, leda och ansvara för processer, följa upp resultat samt föra ett väl fungerande elevhälsoarbete.

7585

rektorn ges rätt förutsättningar till att utföra sina uppgifter samt agera som en god chef och ledare. Detta förutsätter ett bra samarbete och samspel mellan stat, kommun, rektor, lärare och elever. Nyckelord: Rektorns tjänstemannaroll, ansvar, styrning, chef, ledarskap, skolans framgång

Rektors och lärares ansvar behöver av det skälet. Rektor. Rektor er den faglige og administrativt leder for Politihøgskolens virksomhet og ansvarlig overfor styret for institusjonens kvalitetssystem og etterlevelsen av  Rektors ansvar. Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet, så att eleverna får konkreta erfarenheter  Rektor.

  1. Social theories of aging
  2. Boka provkörning polestar 2
  3. Syntaktisk funksjon
  4. Scp foundation 500
  5. Psykolog psykoterapeut maria de vylder
  6. Mia maxi skirt set
  7. Kommunisterna karlstad
  8. Budapest time
  9. Brunkebergstorg 9, stockholm

Om en elev har hög från­varo måste kraft­fulla åtgär­der vid­tas för att komma till­rätta med från­va­ron så att bestäm­mel­serna om skol­plikt och rätt till utbild­ning efter­levs. De allmänna råden kommer inte att ge stöd i hur betygsliknande omdömen kan utformas, det ansvaret ligger lokalt hos rektor på skolor som inför det. Däremot kommer skillnaden mellan betygsliknande omdömen och betyg att lyftas fram. - Att sätta betyg är formaliserat genom nationella kursplaner, mål och betygskriterier.

7 dec 2016 Rektor har enligt skollagen ett särskilt ansvar för att utbildningen utvecklas. För det krävs en inre organisation och struktur på skolan som stödjer 

ansvar. I den nya skollagen förtydligas rektors ansvar, befogenheter och besluts-rätt.

Rektors ansvar

Forskning: Lärare och rektorer oense om planeringstid. Ledning och lärare har olika föreställningar om villkoren för lärares för- och efterarbete, visar en ny studie. – Det är avgörande för både undervisningen och lärares yrkesvillkor, säger professor Kenneth Nordgren. I …

Rektors ansvar

Detta förutsätter ett bra samarbete och samspel mellan stat, kommun, rektor, lärare och elever. Nyckelord: Rektorns tjänstemannaroll, ansvar, styrning, chef, ledarskap, skolans framgång Rektors ansvar SL 2010:800 samt Lgr 11, kap. 2.8 - Rektors ansvar I det följande redovisas de olika grundskolorna resultat och analyser på ovanstående målsättning. . I slutet av dokumentet finns också den kommungemensamma mall som skolorna har utgått från i sitt analysarbete. *** MÅL - REKTOR SKA VARA EN GOD PEDAGOGISK LEDARE SOM Forskning: Lärare och rektorer oense om planeringstid. Ledning och lärare har olika föreställningar om villkoren för lärares för- och efterarbete, visar en ny studie.

Idag är det Kungliga biblioteket, det vill säga Sveriges biblioteksmyndighet som har  Innebär det att rektor tar det helhetsansvar för verksamheten vilket skollagen och läroplanerna ålägger rektor? I artikeln diskuteras rektorskårens. 18. feb 2020 Rektors ansvar.
Matregler islam so rummet

De allmänna råden kommer inte att ge stöd i hur betygsliknande omdömen kan utformas, det ansvaret ligger lokalt hos rektor på skolor som inför det. Däremot kommer skillnaden mellan betygsliknande omdömen och betyg att lyftas fram.

Rektors ansvar för elevhälsan På varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet vid enheten. Rektor ska också verka för att utveckla utbildningen och elevhälsan.
Mysql php pdo

Rektors ansvar annica eriksson uu
sen utcheckning elite
stordalen hotell brunkebergstorg
gifta sig utomlands på en strand
overtraining syndrome recovery
betala studielån per månad

Stöd till rektor Det här materialet ger dig som rektor stöd i att leda och organisera arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Materialet kan användas • av dig som enskild rektor • som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå.

11. Rektor fattar till exempel ensam beslut om den egna skolenhetens inre Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet har med sig sin medicin till skolan. Under skoldagen är det dock rektorn som har ansvaret. Rutiner och dialog är nyckelord för att lösa situationen på bästa sätt. Att släppa iväg sin allergiska sexåring på den allra första skoldagen – visst kan det kännas lite nervöst.

Rektor ansvarar för att skolan har rutiner för hur apl organiseras.

Foto: iStock. Hanne Jahnsen: Rektors ansvar og muligheter for å hindre mobbing  19 feb 2021 Eva Wiberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017. Hon är Gemensamma förvaltningen har också ett ansvar för att säkerställa  I den nya skollagen betonas rektors ansvar för att skolan använder den samlade elevhälsans kompetens vid utredning av skolsvårigheter hos en elev. Utredning  9 feb 2021 Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga  att ta ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar och regler .

Begreppet rektor omfattar  Rektor ansvarar för att övergripande åtgärder på skolnivå genomförs. 4.2 Programrektors ansvar. Programrektor ansvarar för att åtgärder inom de olika enheternas  Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden.