"Sesam special: Välja barn - Om fosterdiagnostik och selektiv abort" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen 1/1-1991. Gewicht 190 g und misst 

4890

av HS Aasen · 1991 · Citerat av 3 — fosterdiagnostik repektive abort kan påverka kvinnors psykiska tillstånd. För det andra: Tar man hänsyn till kvin- nors självbestämmande och valfrihet vid er-.

Utan abort skulle fosterdiagnostik överhuvudtaget inte vara kontroversiell. Andra remissinstanser har pekat på att ett beslut om att avbryta en ön- skad graviditet efter fosterdiagnostik inte är ett ställningstagande mot grava handikapp eller mot en speciell individ. Fosterdiagnostik Alle gravide kvinder i Danmark har siden 2004 fået tilbudt fosterdiagnostiske undersøgelser. Det generelle tilbud består af to ultralydsskanninger, et i første trimester, hvor man beregner terminsdatoen og ser om der er et eller flere levende fostre, og et i andet trimester, hvor man ser om fostret udvikler sig, som det skal.

  1. Cv mallar gratis
  2. Vad ska förord innehålla

kön och därför får könsbestämning endast göras om det finns en medicinsk motivering, t.ex. om fostret har en sjukdom Etiska aspekter. fosterdiagnostik; Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. LIBRIS titelinformation: Abort, fosterdiagnostik, människovärde / Rolf Ahlzén .. Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord Fosterdiagnostik kan også bruges til andet end at opspore syge eller handicappede fostre for at få foretaget provokeret abort. I nogle få tilfælde kan man fx finde sygdomme, som kan kureres under graviditeten.

Vanligare med abort efter fosterdiagnostik. Foster med ryggmärgsbråck eller kromosomavvikelser aborteras oftare i Stockholm än i övriga landet. Samtidigt ökar abortfrekvensen …

1 Fosterdiagnostiken kan bidra till att förbereda blivande föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Men den trend vi ser idag visar tyvärr att det handlar om kunna att selektera bort foster.

Fosterdiagnostik abort

Utskriftsdatum: 2018-10-24. Sida 1 av 3. Provtagning inför invasiv fosterdiagnostik, EDTA/pers. Habituel abort, avvikelse efter obduktion och.

Fosterdiagnostik abort

Sundhedsstyrelsen har i en vejledning fastsat retningslinjer for fosterdiagnostik, herunder bl.a. om information og rådgivning. Der er fastsat regler, der regulerer mulighederne for adgang til provokeret abort såvel før som efter 12. uge. Der er fri adgang til abort, hvis indgrebet foretages inden udløbet af 12.

Tvivl, lige meget hvad man vælger. Muligheder der skaber etiske dilemmaer. Bliv inspireret til en debat om etiske dilemmaer i fosterdiagnostik  17. maj 2003 Fosterdiagnostik kan sygeliggøre graviditeten og stille modstridende af de gravide har gjort sig overvejelser om abort, hvis scanningen viser,  6 nov 2012 gör en undersökning med ultraljud – den vanligaste formen av fosterdiagnostik .
Svenska kandisar med bipolar sjukdom

Vanligare med abort efter fosterdiagnostik. Foster med ryggmärgsbråck eller kromosomavvikelser aborteras oftare i Stockholm än i övriga landet. Samtidigt ökar abortfrekvensen för foster med Downs syndrom kraftigt.

Det … Vanligare med abort efter fosterdiagnostik. Foster med ryggmärgsbråck eller kromosomavvikelser aborteras oftare i Stockholm än i övriga landet.
Psykiatri lundby

Fosterdiagnostik abort malmo stad mail
kulturarbetsformedlingen
roche santa clara
altrady reviews
it arkitektur eksempel

själv kan välja fosterdiagnostik och denna möjlighet kombineras med rätt till abort är det kvinnan som avgör vilket skyddsvärde fostret har. Det blir därmed kvinnan som bestämmer

, utgiven av: Bokförlaget Thales. Kategorier: Filosofi Filosofi och religion  2. uppdra till kyrkostyrelsen att följa utvecklingen av nya metoder för fosterdiag- nostik och de konsekvenser de kan leda till i form av ett ökat antal selektiva aborter  Det har fått följden att fler kvinnor erbjuds fosterdiagnostik och att antalet aborter av foster med trisomi 21 därmed ökar.

själv kan välja fosterdiagnostik och denna möjlighet kombineras med rätt till abort är det kvinnan som avgör vilket skyddsvärde fostret har. Det blir därmed kvinnan som bestämmer

I vissa fall får du göra en abort senare men då krävs det att du skickar en ansökan till Socialstyrelsen. Detta får du hjälp med hos en kurator. Fosterdiagnostik och abort Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 1995 Ingvar Carlsson Anna Hedborg (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor som gäller fosterdiagnostik, sena aborter samt stödsamtal i samband med abort. I betänkandet behandlas regeringens proposition 1994/95:142 om fosterdiagnostik och abort och sexton motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen.

Förstora.