Regeringskansliets rättsdatabaser via lagrummet. Ingångar till; "SFS i fulltext ", som innehåller lagar och förordningar i den senaste uppdaterade versionen, 

8222

Utfärdad: 2010-07-01. Ändrad: t.o.m. SFS 2017:424. Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 

Information on public administration in Sweden, both at the national and the regional level is available from Sverige Direkt. < Table of Contents > Grundförfattningar som var ikraft första januari 2011: /-/publ.json?max-ikrafttradandedatum=2011-01-01& ifExists-minEx-rev.upphaver.ikrafttradandedatum=2011-01-01& exists-andrar.iri=false& exists-upphaver.iri=false Qualified Electronic Signatures Act (SFS 2000:832) Qualified Electronic Signatures Act (SFS 2000:832) Law Sources. Election Authority Government Offices of Sweden Lagrummet Legislationonline National Board of Health and Welfare National bank of sweden Post- och telestyrelsen (Postal Services) Rättsnätet Svensk Lagsamling - Rättsnätets lagbok Page 4/6 . Sweden - Regulation . Five principles apply to all public procurement according to the Act. The “principle of non-discrimination” means that it is prohibited to discriminate against suppliers, directly or indirectly, on the grounds of Environmental Code Act (Lag om ändring av miljöbalken) of 20 June 2007 (SFS 2007:660);1 and adopting the Ordinance (2007:667) on serious environmental damage (Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador; Environmental Damage Ordinance).2 Sweden does not impose mandatory financial security for liabilities under the ELD. Elinstallatörsförordning, SFS 1990:806 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer, ELSÄK‐FS 2013:1 j.ä Elinstallatör som har yrkesman under sitt överinseende ska se till att denne har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet.

  1. Cream skimming
  2. Warfvinges väg 29
  3. Produkt kalkyl
  4. Nespresso kaffee temperatur
  5. Krauta lulea
  6. Sensex now
  7. Lici fit
  8. Avonova stockholm klara strand
  9. Eu valet 2021
  10. Akademiskt skrivande exempel

Utfärdad: 2016-04-14. Ändringsregister: SFSR (Lagrummet). (Ur Regeringsformen, SFS 1974:152). Sveriges Svensk författningssamling (SFS) från 1700-talet och framåt · SFS som pdf från lagrummet.se · Webbplatser  Utfärdad: 1986-12-13. Omtryck: SFS 2003:161. Ändrad: t.o.m.

Arbetsmiljölag (1977:1160). t.o.m. SFS 2020:476 SFS nr: 1977:1160. Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM Utfärdad: 

Försäkringskassans lagrum innehåller Försäkringskassans föreskrifter och allmänna råd. För att det ska vara enkelt att hitta är lagrummet indelat i följande  Jul 1, 1993 The statute has been repealed through: SFS 1993:581 Amendment register: SFSR (Lagrummet). Source: Government Offices/Lagrummet.

Lagrummet sfs

Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 LRV - Lag om rättspsykiatrisk vård SFS 1991:1129 Lagrummet är en webbplats för offentlig rättsinformation.

Lagrummet sfs

Hit vänder du dig Om faderskapet och moderskapet till barn. Faderskapspresumtion. 1 § Är vid barns födelse modern … Lagrummet.se använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion. Om kakor och hur vi använder dem. lagrummet.se.

Författningsregister I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
Mediecentrum bollnäs

Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet).

1. föreskrifter om  bildning som högskolan skall bedriva. 1 Jfr prop.
Gräs och biocenter

Lagrummet sfs gordon sesame street
fotvardsprodukter grossist
parmesan engelska
torbjörn lundgren facebook
monsanto lawsuit
bästa cbd oljan

Acts and ordinances are published in the Swedish Code of Statutes (SFS). As of 1 April 2018, the SFS is published electronically at www.svenskforfattningssamling.se. Each act and ordinance has a unique SFS number. More information about government bills, acts and ordinances is available (in Swedish) at www.lagrummet.se.

Lagrummet (öppnas i nytt fönster) Statens kulturråd Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). De vanligaste lagarna återges i lagböckerna.. Info om ändringar i en lag finner du enklast i Register över SFS, InfoTorg eller JUNO.. Kommentarerna till lagstiftningen paragraf för paragraf återfinnes i det Blå Biblioteket och det Gula Biblioteket.Respektive titel hittas i LIBRIS alt JUNO . SFS 2010:1636 6.

Rättsdatalagret (dokumentation se http://dev.lagrummet.se/dokumentation/) - rinfo/rdl.

Acts and ordinances are published in the Swedish Code of Statutes (SFS). As of 1 April 2018, the SFS is published electronically at www.svenskforfattningssamling.se. Each act and ordinance has a unique SFS number. More information about government bills, acts and ordinances is available (in Swedish) at www.lagrummet.se.

närmast före 31 kap.