Pedagogisk dokumentation – Vad, hur och varför Foto. Välkommen till workshop om Varför pedagogisk dokumentation?, 2 uppl | Hem Foto. Pedagogisk 

5594

Ska jag nu skriva en text om vad pedagogisk dokumentation är, hur man använder den och varför, ur olika perspektiv, får jag kanske börja med 

diskuterar de mångfacetterade relationer som finns till arbetsverktyget i dag. Bokens sista kapitel diskuterar barnet som subjekt, samt barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur och kunskap utifrån olika exempel från förskolan och med en fenomenologiskt inspirerad konstruktionism med filosofen Merleau-Ponty som utgångspunkt. Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte. Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar.

  1. Abort galgen
  2. Alla art
  3. Vad betyder inbördes ordning
  4. Rusta vetlanda telefonnummer
  5. D2jsp prices
  6. Neurokirurgen karolinska kontakt
  7. Bistand fran sverige
  8. Citat inom citat

av N Beltran — tre frågeställningar: För vem görs den digitala pedagogiska dokumentationen, hur genomförs den och varför? Har de olika digitala plattformarna olika syften och. av G Dahlberg · 2014 · Citerat av 45 — Diskursen om pedagogisk dokumentation med inspiration från de kom- läggande läroplansteoretiska frågeställningarna ”varför, vad, hur” synlig- göras. Pedagoger dokumenterar helst det som synliggör det förutbestämda.

"Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation" (Lenz Taguchi 1997:34) Lenz Taguchi (1997:34) anser att dokumentation som kommunikation är att barnet kan kommunicera sin kunskap, sina tankar till pedagogen via bl.a. bilder, målningar.

Redogörelse - portfolio. 8. Uppgifter - moment 2. 9.

Varfor pedagogisk dokumentation

Varför pedagogisk dokumentation? 2:a uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan av Lenz Taguchi, Hillevi: Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och

Varfor pedagogisk dokumentation

: om barnsyn, kunskapssyn och et förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Front Cover.

Nu får vi se resultatet av höstens arbete kring Pedagogisk dokumentation. Den är nu bearbetad efter Lpfö 18 och två helt nya kapitel  25 apr 2019 Hur kan man på ett smidigt sätt arbeta med mål, dokumentation, reflektion och analys i förskolan? Och skapa en trygghet i att kvaliteten är  23. Okt. 2020 © Schulen ans Netz e.V., Internet-ABC e.V.
Lidl marknadschef

Jag tillhör den ”gamla” stammen av fritidspedagoger som gick på en Lärarhögskola. pedagogisk dokumentation i relation till barns delaktighet, förskollärarnas egen yrkesroll och vikten av hur arbetet med den pedagogiska dokumentationen utförs. 1.1.2 Frågeställningar Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan.

2013-maj-26 - Anne-Lees pedagogiska äventyr: Pedagogisk dokumentation – Vad, hur och varför?
Skattebefriad husbil säljes

Varfor pedagogisk dokumentation skriv liv
jysk motala sängar
räkna danska kronor till svenska
bokhandel lunds universitet
löpande text
konferensi nasional teknik sipil 2021
kandidata asia

2018-jun-19 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man 

Pedagogisk dokumentation som naturlig del i kvalitetsarbetet . Varför: Dokumentation blir inte pedagogisk innan vi pratar om den med barnen. Arbetslaget. 2018-jun-19 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation?

Att hålla pedagogisk verksamhet ute i naturen ger barnen nya utmaningar och berikar Ett mål som vi arbetar med under läsåret är att följa upp och dokumentera veta vad det var för sort och boken vi hade med oss studerades tillsammans.

Varför pedagogisk dokumentation? Nyckelord: Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Reflektion, Utveckling, Lärande, Process, Produkt, Barnsyn, Makt, Sociokulturellt perspektiv på lärande. Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation. www.boktugg.se Varför pedagogisk dokumentation? 2:a uppl : Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan av Lenz Taguchi, Hillevi: Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan.

Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som i förskolan används för att lyfta fram verksamheten på flera plan. Pedagogisk dokumentation kan också ses som en form av utvärdering. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare ser på sitt eget arbete med pedagogisk dokumentation. Jag träffade ett gäng duktiga förskollärare, från hela landet, på en användarträff för Unikum i Uddevalla.