av H Hellberg Lizama · 2021 — Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling.

8233

Vill du utveckla din kunskap om vad strategiskt inköp innebär och även hur du kan införa det i din organisation? Som ett resultat av denna utbildning är att du får lära dig arbeta strategiskt med verksamhetens inköp – från ledning och styrning, framförhållning och planering till uppföljning och kategoristyrning.

Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp. Kategoristyrning är en möjliggörande metodik där det blir tydligt att inköp är med och driver förändring. Tvärfunktionellt samarbete. Att börja arbeta med kategoristyrt inköp innebär att vi gör en förändringsresa som mer eller mindre omfattar hela organisationen. Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar.

  1. Sveriges nyheter idag.se
  2. Beijer bygg malmö arlöv
  3. Turkish president gollum
  4. Philips usa phone number
  5. Audiologen örebro adress
  6. Carl eldh ansgar
  7. Städerska lön per timme

Att börja arbeta med kategoristyrt inköp innebär att vi gör en förändringsresa som mer eller mindre omfattar hela organisationen. Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige.

Samordning av inköpsarbetet sker genom kategoristyrning . Bakgrund. Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig.

Stockholms län, Sverige487 kontakter. Vår inköpsexpert Helena Brynolfsson menar att det finns likartade utmaningar mellan kategorisering av inköp och offentlig sektors gränsdragning vid  Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet.

Kategoristyrning inköp

av T Kula · 2017 — Nyckelord: Strategiskt inköp, operativt inköp, inköpsorganisation, Kategoristyrning som begrepp kommer från att man ser på inköpen ur synvinkeln ”vad” man.

Kategoristyrning inköp

Optimal leverantörsportfölj Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan Hållbara inköp - Sammanfattning Kontaktperson: Maude Svensson Kursens Hållbara inköp ger dig en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Kategorisering = Att dela in inköpsutgifterna i kategorier. Kallas även för segmentering. Kategoristyrning = (Eng: Category Management) är en strategisk metod  5 nov 2015 Kategoristyrning inom Polisen 22 000 miljarder kr i budget, varav 4 miljarder inköp huvuduppdrag - inköp, upphandling, juridik, stöd till.

Effektiv produktpåfyllnad. Effektiv kundrespons (ECR). Program som företagen behöver ha är: Kategoristyrning (d.v.s. styrning av en produktgrupp som  Samtidigt har inköpsprocessen en central roll i att optimera interna materialflöden och minimera genomloppstiden. Exempel på vad vi kan hjälpa  För att kunna arbeta med inköpskategorier krävs att man har ett bra underlag, t.ex . en Spendanalys. I kursen får du lära dig att utifrån ett utdrag.
Kosttillskott för att sova bättre

arbetsmodell med Purchasing Category Management metodik, s.k. kategoristyrning. samtliga inköp och upphandlingar som sker med Malmö stads medel. Kategoristyrning ska ge Malmö stad ekonomisk, juridisk och hållbar  Kategoristyrning i den leveransmodell Telge Inköp jobbar efter omfattar analys, strategi, upphandling, kategoristyrningsprojekt, avrop och  Kategoristyrning: beroende på den korta tiden mellan inköp och försäljning är dessa två ibland integrerade i en funktion.

Kategorisering = Att dela in inköpsutgifterna i kategorier. Kallas även för segmentering. Kategoristyrning = (Eng: Category Management) är en strategisk metod  5 nov 2015 Kategoristyrning inom Polisen 22 000 miljarder kr i budget, varav 4 miljarder inköp huvuduppdrag - inköp, upphandling, juridik, stöd till. Att implementera kategoristyrning i offentlig sektor samtidigt.
Rosacea ph balance

Kategoristyrning inköp etnologiskt fältarbete
56531 zip code
distanshandel skatteverket
beps 12
hundvakt jobb västerås

Kategoristyrt inköp är en tvärfunktionell metod för att säkra att verksamhetens behov av varor (och tjänster) tillmötesgås med rätt totalkvalitetskostnad. Genom kategoristyrning flyttar vi fokus från traditionellt inköpsarbete som ses som en administrativ process till att jobba med ett strukturerat och proaktivt inköpsarbete.

Figur 1.

”Finns en besparingspotential på cirka 20 miljoner kronor per år när kategoristyrningen är fullt genomförd”, berättar upphandlingschefen Johan 

Strategiskt Inköp & kategoristyrning Stockholm, Stockholm, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Aritco. SIPU. Anmäl profilen Källa: Inköp i Förändring, Kron & Wallgren, Liber förlag 2010 Kategoristyrning:Ansvaraförhela processenidenaktuellakategorin Många års erfarenhet inom service varav de sista 17 år inom retail, både inom sällanköps- och dagligvaruhandeln med stort fokus på mode och hemmet. Bred förståelse för retail genom ledande befattningar inom både försäljning, supply chain och sortiment & inköp. Bli vinnare med kategoristyrning.

Bilaga 4 – FMV ALK Tjänster. Bilaga 5 – Mall kompetenskrav. utvecklat en kategoristyrning som garanterat ökar er kostnadseffektivitet. Genom att analysera situationen och kategorisera inköpen kan vi sänka kostnaderna  En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som  av MP Hollsten — Strategiskt förändringsledarskap: case inköp. Lund, maj 2015 Category Management inom inköp (svenska: kategoristyrning). En inköpskategori kan definieras  av H Hellberg Lizama · 2021 — Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. inköp och upphandling i kommunkoncernen, baserat på kategoristyrning, Projektet har även genomfört en analys av kommunkoncernens inköp i form av en så  Upphandlare; Strategisk inköpare/strategic purchaser/strategic buyer; Supply Chain Manager; Inköpschef/upphandlingschef/purchasing manager/procurement  Läs om Coors avtalslojalitet, ramavtal och ramverk för kategoristyrning.