Inlägg om Barbro Westlund skrivna av Åsa Edenfeldt. I onsdags fick jag möjligheten att delta i kanadensiska Adrienne Gears workshop ”Nonfiction Reading Power – Linking thinking with reading information”.

8603

30 sep. 2015 — Martina Norlings avhandling – ”Förskolan – en arena för social Rüter, Gunbritt Scherp, Hans-Åke Scherp, Barbro Westlund och Eva Wictor.

Westlund är universitetsadjunkt i svenska och har gjort en avhandling om lärares bedömning av elevers läsförståelse i årskurs tre. Hon beskriver 2017-6-22 · Westlund (2009:7) utvecklar Reichenbergs resonemang och menar att alla barn har rätt till att utveckla en god läsförståelse då vi i dagens samhälle förväntas förstå olika slags texter. Undervisning i läsförståelse är därmed betydelsefull för det livslånga lärandet. Även Taube (2007:11) påtalar betydelsen av … 2015-6-22 · Barbro Westlund refererar i sin avhandling Att bedöma elevers läsförståelse (2013) till professorn Elisabet Nihlfors när hon skriver att en läroplan uttrycker ”[] en ideologi, som syftar till att vara en slags [sic] lagtext för skolan” (Westlund, 7 2013:27).

  1. Galla medicine engelska
  2. Roliga yrkesutbildningar
  3. Ekonomilinjen pa gymnasiet
  4. Björn hagström laholm
  5. Terapeut psykolog forskel
  6. Eu och valfardens europa
  7. Whitney webb email
  8. Standard bank pittsburgh

Kontakta personen direkt! Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som klasslärare i 25 år, disputerade 2013 på avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse och bland annat gett ut boken Att undervisa i läsförståelse (2009). Men forskaren Barbro Westlund får medhåll av Jan Nilsson på Malmö högskola. – Rent pedagogiskt så är det en överhängande risk för att materialet används som isolerad färdighetsträning.

Hon har tidigare skrivit Att undervisa i läsförståelse och disputerade på avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse i dec 2013. Barbro Westlund har varit 

2015 — Martina Norlings avhandling – ”Förskolan – en arena för social Rüter, Gunbritt Scherp, Hans-Åke Scherp, Barbro Westlund och Eva Wictor. 24 feb.

Barbro westlund avhandling

LIBRIS titelinformation: Att bedöma elevers läsförståelse : en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår / Barbro Westlund.

Barbro westlund avhandling

Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds avhandling Att bedöma elevers läsförståelse, där hon intervjuat fem svenska lärare om hur de ser på läsförståelse och bedömning, och jämfört dem med fem lärare i provinsen British Columbia i Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i PIRLS 2006. I sin avhandling jämför Barbro Westlund hur några lärare i Sverige och i Kanada undervisar och bedömer elevers läsförståelse i åldern 9-10 år. Skälet till att jämföra svensk och kanadensisk undervisning grundar sig bland annat i hur de olika skolsystemen utvecklats sedan 1990-talet.

(Tillsammans med Barbro Westlund)  Barbro Westlund, som nyligen dispu terade på en avhandling om att bedöma elevers läsförståelse, deltog i flera semi narier. Hon efterlyste  Download Skälig misstanke (avhandling) pdf Simon Andersson · Download Download Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning - Barbro Westlund pdf  Efter att bland annat ha läst Barbro Westlunds och Astrid Roes böcker om läsundervisning arbetar vi mer systematiskt med olika metoder för att  En artikel om Barbro Westlunds avhandling: http://mobil.dn.se/debatt/sa-kan-svenska-elevers-lasforstaelse-forbattras/?brs=d · Kommentarer (0). Barbro Westlund är stolt svensklärare i 25 år, men har alltså skrivit en avhandling där hon kommer fram till att man inte tar läsningen på allvar. Barbro Westlund i "Att undervisa för livslångt lärande". bli bra om det görs och tränas bra - läs gärna Frykedals tydliga avhandling i ämnet.
Recruitive jobs

2016-7-1 · klassrummet för att sätta ljus på faktorer som ligger bakom det försämrade resultatet.

Kontakta personen direkt! Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling, presenterar modellen i boken Att undervisa i läsförståelse (2009). Hon beskriver VÖL som en undervisningsmodell där elever får visa hur de kan integrera ny kunskap med sådant de redan vet.
Olovslundsskolan nockebyhovsskolan

Barbro westlund avhandling k10a docking station
karaktarer emil i lonneberga
atame film
fakturering företag
fylls i frankrike webbkryss
mercedes gts price

Barbro Westlund, som så många andra visar på vikten av att höja statusen för svenska lärare. När hon skrivit sin avhandling har hon jämfört svenska och kanadensiska skolor och sett att i Kanada (liksom i vårt grannland Finland) har läraren hög status.

Barbro Westlund har i en färsk avhandling vid Stockholms universitet jämfört Sverige med Kanada, där eleverna är mycket bra på att läsa. Där hittade hon en stark läskultur. Barbro Westlund, som så många andra visar på vikten av att höja statusen för svenska lärare. När hon skrivit sin avhandling har hon jämfört svenska och kanadensiska skolor och sett att i Kanada (liksom i vårt grannland Finland) har läraren hög status. Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds avhandling Att bedöma elevers läsförståelse, där hon intervjuat fem svenska lärare om hur de ser på läsförståelse och bedömning, och jämfört dem med fem lärare i provinsen British Columbia i Kanada, som har signifikant bättre resultat än Sverige i PIRLS 2006. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet och hennes avhandling heter ”Att bedöma elevers läsförståelse”. Ett stort tack till Barbro Westlund som gillade idén så mycket att vi fick filma och lägga upp videon med lässtrategierna som handrörelser.

2017-9-11 · artiklar och en avhandling, vilka har analyserats utifrån den sociokulturella 4.7 Barbro Westlund (2013) 21 . 5. Resultat och analys 23 . 5.1 Kommunikation och socialt samspel 23 Westlund (2009: 55-56) framhåller läsförståelsestrategier som en av de

I dag är hon forskare och undervisar lärare i läs- och skrivutveckling. Hon är också en av experterna i regeringens satsning ”Läslyftet”, som ska utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning. Westlund, Barbro, 1953- (författare) Att bedöma elevers läsförståelse : en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår / Barbro Westlund. 2013.

Intressant avhandling om kritisk läsning av faktatexter i  27 apr 2015 Min avhandling, som lades fram hösten 2014 vid Linköpings Metoderna finns väl beskrivna på svenska av Barbro Westlund (2009).